HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanları


29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği tehliken sınıfları ve çalışan sayıları doğrultusunda işletme ve işyerlerinizde İş Güvenliği Uzmanları görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir. Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş. olarak tehlike sınıfları doğrultusunda ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek iş güvenliği uzmanları (A,B,C Sınıfı) istihdam etmekteyiz.

Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Koruma Dökümanı


Patlamadan korunma dokümanı, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimimiz tarafından 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır. İlgili yönetmeliğin 10. maddesinde “MADDE 10 – (1) İşveren, 6'ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.” diye belirtilmiştir. Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş. olarak Patlamadan Korunma Dokümanı hizmetini alanında uzman personellerimizle sizlere sunmaktayız.

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli


20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği işveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür. Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş. olarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli istihdam etmekteyiz.

İş Sağlığı

İşyeri Hekimleri


20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği tehlike sınıfları ve çalışan sayıları doğrultusunda işletme ve işyerlerinizde İşyeri hekimi, diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir. Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş. olarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek işyeri hekimi, diğer sağlık personeli istihdam etmekteyiz.

İş Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanları


29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan...

Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Koruma Dökümanı

Patlamadan korunma dokümanı, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimimiz...

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli


20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

İş Sağlığı

İşyeri Hekimleri


20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan...311

Düzenlenen Eğitim1482

Eğitim Verilen Kişi841

Yapılan Denetim/İşyeri Ziyaretleri1248

Yapılan Muayene
Hemen Teklif Alınız
Firma Bilgleri* Lütfen bilgilendirmeyi kabul ediniz !!!Firma Bilgleri
* Lütfen bilgilendirmeyi kabul ediniz !!!Duyurular

Duyurular