Hakkımızda

Sürekli değişen ve gelişen ekonomilerde işletmeler, ürettiği mal ve/veya hizmetin tüketiciler tarafından sürekli olarak talep edilmesini ve rakipleri karşısında üstün durumda olmayı isterler. İşletmelerin rekabet avantajı sağlamaları, doğru ve kaliteli hizmeti zorunlu hale getirmiştir.

Bu çerçevede Bilkent Holding bünyesinde 2013 yılı içerisinde kurulan Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş., hizmetlerini üstlendiği firmalarda, mevzuat gerekliliklerini yerine getirerek müşteri memnuniyetinin arttırılması ve kaliteli hizmetin sürekliliğinin sağlanmasını çalışmalarının esası olarak görmekte ve bu özelliği ile bir holding bünyesinde kurulan ilk Ortak Sağlık ve Güvenlik birimi olma özelliği taşımaktadır.

Merkezi Ankara’da bulunan Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş., kısa sürede 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Kocaeli/Gebze şubesini hayata geçirmiş ve daha sonra Adana, Manisa, Antalya ve Tekirdağ şubelerini faaliyete geçirerek hızlı bir büyüme kaydetmiştir. Bu kapsamda Tepe OSGB; Ankara, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Konya, Eskişehir, Kocaeli/Gebze, İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Manisa, İzmir, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın, Adana, Mersin, Niğde, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Antalya, Muğla, Burdur, Isparta, Karaman illerine hizmet verebilmektedir.

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

TEPE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ A.Ş.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

Kuruluşumuz,

İş Sağlığı ve Güvenliği sektöründe tüm hizmet noktalarında ve hizmet sunumunda doğru ölçüm ve denetim mekanizması ile,

Yönetim Sistemleri Standartları ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gerekleri ile kuruluş hedefleri doğrultusunda müşteri ihtiyaçlarına cevap verme,

Müşterileri için karşılıklı iletişim ortamında hızlı ve özgün çözümler üretme, şikâyetleri etkili ve verimli bir şekilde ele alarak cevaplandırma, şikâyetlerin gizliliğini koruma, personel ve müşterilerine müşteri şikâyetlerinin ele alınması konusunun önemini sağlama,

İnsan sağlığına verdiği önem ile iş sağlığı ve güvenliğini her işin önünde tutarak, güvenli bir iş ortamı sağlama; iş kazalarını, yaralanma ve meslek hastalıklarını önleme,

Sektörel bazlı sağlık ve güvenlik hizmetlerini sağlama,

Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasını sağlama,

Güçlü iç iletişim ve bilgi ağı ile çalışanlarını bilgilendirme ve sürekli eğitim anlayışı ile rekabet gücünü arttırma,

Tüm kaynaklarını yönetim sisteminin etkin yürütülmesi için verimli bir şekilde yönetme ve aktarma,

Uygulanabilir yasal ve diğer şartları yerine getirme,

Çalışanların katılımı ile İSG Performans ölçümleri ve önerilen değişiklikler hakkında karar verme proseslerine katkı sunmayı sağlama,

Yönetim sistemleri etkinlik ve performansını sürekli iyileştirme

taahhüdü ile çalışmaktadır.

 

 

Misyonumuz

TEPE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ A.Ş olarak amacımız, hizmetlerini üstlendiğimiz firmalarda, insani ve maddi kayıpları minimize ederek, iş ve uygulanan yönetim sistemlerinin verimliliğini artıran, işletmenin performansına ve çalışanların kişisel gelişim, sağlık ve güvenlik kültürüne katkı sağlayacak projeleri yürütmek, İş sağılığı ve Güvenliği alanında ihtiyaç duyulan tüm periyodik kontrol hizmetlerini İSG Profesyonelleri vasıtasıyla gerçekleştirmektir.

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık güvenlik şartlarının iyileştirilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarından korunmayı, hizmet verdiği işyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerekliliklerini yerine getirmeyi çalışmalarının esası olarak görmektedir.

Vizyonumuz

TEPE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ A.Ş olarak hedefimiz, İş kazalarının ve meslek hastalıklarının asgari düzeye indirilerek “güvenlik kültürü” nün oluşturulması, ISG hizmetlerinin düzenlenmesi ve kurumsallaşması, İSG Profesyonelleri ile işverenlerin Bakanlık kontrolünde kaliteli ve güvenceli bir şekilde bir araya gelmesinin sağlanması, İSG hizmetlerine erişimin artırılması, standartlaştırılması ve yaygınlaştırılmasıdır.

Bilkent Holding Topluluğu’nun, topluluk genelinde on yılı aşkın süredir uyguladığı İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarından gelen bilgi birikimini TEPE Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ne entegre ederek emin adımlarla yolumuza devam etmekteyiz.

Bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerimiz ve değerlerimiz bundan sonraki çalışmalarımız için bize yol gösterecektir.

Genel Müdür Mesajı

Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş. kurulduğu günden bugüne, yenilikçi, disiplinli, etik değerlere ve yasal mevzuatlara bağlı, çalışkan ve topluma saygılı bir duruş sergilemiş ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini bu değerler çerçevesinde sürdürmeye gayret göstermiştir.

Faaliyet alanımızın odağında müşteri memnuniyeti ve üstün kalitede hizmet anlayışı yatmaktadır.

Bu bizler için büyük bir sorumluluktur.

Bu çerçevede; şirketimizin en önemli konularından biri kuruluşlardaki sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirmek, standartlarımızı korumak, ulusal ve uluslararası kalite standartlarının devamlılığını sağlamaktır.

Bir diğer sorumluluğumuzda, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve içinde yaşadığımız toplum ve Türkiye ekonomisi için yarattığımız değerleri sürekli artırmaktır.

Bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerimiz ve değerlerimiz bundan sonraki çalışmalarımız için bize yol gösterecektir. Bizleri bugünlere taşıyan çalışma arkadaşlarım ile birlikte, bugüne kadar taviz vermeden koruduğumuz değerleri ve elde ettiğimiz başarıları bundan sonra devam ettireceğimize olan inancım sonsuzdur.

Mehmet Şükrü IŞIKÇI

Genel Müdür