İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI

29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği tehliken sınıfları ve çalışan sayıları doğrultusunda işletme ve işyerlerinizde İş Güvenliği Uzmanları görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir. Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş. olarak tehlike sınıfları doğrultusunda ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek iş güvenliği uzmanları (A,B,C Sınıfı) istihdam etmekteyiz.

Hemen Teklif Al

İŞYERİ HEKİMLERİ

20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği tehlike sınıfları ve çalışan sayıları doğrultusunda işletme ve işyerlerinizde İşyeri hekimi, diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir. Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş. olarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek işyeri hekimi, diğer sağlık personeli istihdam etmekteyiz

Hemen Teklif Al

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

Patlamadan korunma dokümanı, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimimiz tarafından 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır. İlgili yönetmeliğin 10. maddesinde “MADDE 10 – (1) İşveren, 6'ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.” diye belirtilmiştir. Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş. olarak Patlamadan Korunma Dokümanı hizmetini alanında uzman personellerimizle sizlere sunmaktayız.

Hemen Teklif Al

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği işveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür. Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş. olarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli istihdam etmekteyiz.

Hemen Teklif Al