20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları Ek-1’de yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir. https://www.ado.org.tr/mevzuat/tebligler/is-sagligi-ve-guvenligine-iliskin-isyeri-tehlike-siniflari-tebligi
Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

AZ TEHLİKELİ : 1000 VE DAHA FAZLA ÇALIŞAN İÇİN TAM ZAMANLI 1 ( C ) SINIFI UZMAN

TEHLİKELİ : 500 VE DAHA FAZLA ÇALIŞAN İÇİN TAM ZAMANLI (B) SINIFI UZMAN

ÇOK TEHLİKELİ : 250 VE DAHA FAZLA ÇALIŞAN İÇİN TAM ZAMANLI (A) SINIFI UZMAN

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulundurması zorunludur.

İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
Arama, kurtarma ve tahliye,
Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.
İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilir.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ VE UZMAN EĞİTİCİ KADROMUZ İLE İLKYARDIMCI PERSONEL VE YANGIN EKİPLERİ EĞİTİMLERİ TARAFIMIZCA ORGANİZE EDİLEBİLMEKTEDİR.
Firmaya ait tespit öneri defteri, hizmet başlangıcında TEPE İSG tarafından hazırlanır ve işveren onayına sunulur.
Tespit öneri defteri, İŞKUR müdürlüklerinde veya Noterlerde onaylatılabilir.
Bu onaylar tamamlanmadan defter üzerinde işlem yapılamaz.
Uzman ve hekimlerimiz, seçilen çalışan temsilcisi ile irtibatta olarak firmanız için en uygun zamanı planlayarak ziyaret gerçekleştirir.
Ziyaret sonrasında, kullandığımız isg yazılım sistemine tanımlanan işyeri yetkililerine mail gitmekte ve ziyaret raporlanmaktadır.
Uzman ve hekimlerimiz ziyaret esnasında tespit öneri defterini rutin olarak doldurmakta ve onayınıza sunmaktadır.
Tehlike Sınıfı Risk Değerlendirme Raporu Acil Durum Planı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri İşe Giriş Muayeneleri
Az Tehlikeli 6 Yıl 6 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
Tehlikeli 4 Yıl 4 Yıl 2 Yıl 3 Yıl
Çok Tehlikeli 2 Yıl 2 Yıl 1 Yıl 1 Yıl
Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.
a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.